White Mac™ nastavak

  • Za aplikaciju velikih volumena
  • Potpuno plastični nastavak za aplikaciju
  • Veći kut za laku intraoralnu aplikaciju
  • Samo za jednokratnu uporabu

White Mac nastavak je idealan za nanošenje:

  • Materijala OraSeal za brtvljenje i OraSeal za deblokiranje
  • Opalustre paste za kemijsku i mehaničku abraziju