Uvjeti i Pravila Korištenja

Vlasništvo nad stranicama, suglasnost s Uvjetima korištenja

Ovi Uvjeti i pravila korištenja ("Uvjeti") reguliraju vaš pristup i korištenje web stranica, mobilnih verzija web stranica i mobilnih aplikacija ("stranice") koje sadržavaju poveznice za, prikazuju ili upućuju na ove Uvjete i koje su vlasništvo tvrtke Ultradent Products, Inc. ("Ultradent"). Pristupanjem, posjećivanjem ili korištenjem stranica prihvaćate i suglasni ste da ćete se pridržavati ovih Uvjeta te da ćete se pridržavati svih primjenjivih zakona i odredbi. Pažljivo pročitajte ove Uvjete. Ako se ne slažete s ovim Uvjetima, nemojte pristupati stranici i nemojte je koristiti.

Ultradent pridržava pravo da u bilo kojem trenutku i po svojoj vlastitoj procjeni i bez obavijesti upućene vama izmijeni bilo koji dio stranica i ovih Uvjeta. Povremeno provjerite je li došlo do izmjena ovih Uvjeta, uključujući Pravila o zaštiti privatnosti. Nastavite li koristiti stranice nakon objave izmjena, to će se tumačiti kao vaše prihvaćanje tih izmjena i vaša suglasnost s njima.

Korištenje stranica

Stranice i sav sadržaj i materijal koji se nalaze na stranicama ili su učinjeni dostupnim preko stranica, uključujući sve logotipe, tekstove, grafičke prikaze, slike, informacije, podatke, audio i video zapise ili drugi sadržaj i materijal ("sadržaj") podliježu zaštiti u skladu s primjenjivim zakonima o zaštiti autorskih prava, robnih marki i izgleda proizvoda te različitim drugim zakonima o zaštiti prava intelektualnog vlasništva i antimonopolskog zakonima. Sve dok se pridržavate ovih Uvjeta, Ultradent vam daje ograničenu, poništivu, neprenosivu, neekskluzivnu dozvolu za korištenje, gledanje, pristupanje i preuzimanje materijala sa stranica samo za nekomercijalnu, osobnu uporabu. Svako drugo korištenje stranica je zabranjeno. Svako kršenje ovih Uvjeta za posljedicu će imati izravno poništavanje licence dodijeljene u ovom odlomku i to bez obavijesti upućene vama.

Osim ograničenog posebnog prava navedenog u prethodnom odlomku, Ultradent vam ne dodjeljuje nikakva izričita ili podrazumijevana prava ili licence u okviru bilo kakvih patentnih prava, prava vezanih uz robne marke, autorskih pravih ili drugih prava materijalnog ili intelektualnog vlasništva. Suglasni ste da nećete kopirati, reproducirati, objavljivati, distribuirati, preinačavati, emitirati, prenositi, javno prikazivati ili na drugi način koristiti bilo koji dio stranica ili sadržaja za javne ili komercijalne svrhe ili kopirati ili objavljivati materijal prikazan na stranicama na bilo kojem mrežnom računalu ili poslužitelju, bez prethodne Ultradentove pismene suglasnosti. Možete koristiti sadržaj koji se može preuzeti sa stranica samo za osobnu, nekomercijalnu uporabu, pod uvjetom da ste suglasni da nećete preinačavati ili mijenjati sadržaj na bilo koji način, te da nećete uklanjati, brisati ili mijenjati bilo koje autorsko pravo, robnu marku ili druge obavijesti.

Privatnost

Vaše korištenje stranica podliježe Ultradentovim Pravilima o zaštiti privatnosti koja su dostupna na Ultradentovim Pravilima o zaštiti privatnosti ("Pravila o zaštiti privatnosti"), čiji su uvjeti ovim upućivanjem na njih postali i dio ovih Uvjeta. Korištenjem ovih stranica potvrđujete da ste pročitali Pravila o zaštiti privatnosti te da ste suglasni s njihovim odredbama.

Robne marke

Robne marke prikazane na stranicama su registrirane i neregistrirane robne marke koje Ultradent posjeduje, za koje ima licencu ili koje, kad je to potrebno, koristi uz dopuštenje i one se ne smiju reproducirati, kopirati ili manipulirati na bilo koji način bez prethodne pismene suglasnosti vlasnika tih robnih marki. Vaša zlouporaba robnih marki prikazanih na stranicama strogo je zabranjena.

Sadržaj treći strana

Stranice mogu sadržavati sadržaj trećih strana i/ili poveznice na sadržaj trećih strana, poput web stranica ili materijala koji su u vlasništvu i pod kontrolom drugih organizacija ili pojedinaca ("sadržaj trećih strana"). Ultradent nije odgovoran i ne daje garancije bilo koje vrste za točnost, učinkovitost, pravodobnost ili prikladnost za bilo koji sadržaj treće strane. Pristupanjem bilo kojem sadržaju treće strane prihvaćate i suglasni ste da to činite na svoj vlastiti rizik i da Ultradent neće imati nikakvu odgovornost koja proizlazi iz vašeg korištenja ili pristupanja takvom sadržaju treće strane.

Dostupnost proizvoda

Vi razumijete i prihvaćate da Ultradentovi proizvodi, usluge ili programi koji su opisani, referencirani, pruženi ili ponuđeni na stranicama možda neće biti dostupni na svim zemljopisnim lokacijama ili mogu biti dostupni u različitim oblicima na različitim lokacijama. Ultradent pridržava pravo da ograniči, po svojoj vlastitoj procjeni, dostupnost proizvoda, usluga ili programa bilo kojoj osobi ili na bilo kojem zemljopisnom području. Ako pristupate stranicama s neke lokacije koja je izvan Sjedinjenih Država, to činite po vlastitoj odluci i sami ste odgovorni za pridržavanje primjenjivih lokalnih zakona. Svaka ponuda koja se izvrši na stranicama za bilo koje proizvode, usluge ili programe nevažeća je ako je zabranjena.

Prekid pružanja usluge

Vi prihvaćate i suglasni ste da Ultradent može, po svojoj vlastitoj procjeni i bez prethodne obavijesti upućene vama, uskratiti ili zabraniti vam pristup stranicama u slučaju da Ultradent utvrdi da ste prekršili ove Uvjete ili druge dogovore ili smjernice koji mogu biti povezani s vašim korištenjem stranica ili sadržaja i da Ultradent može tražiti druge pravne lijekove koji su dostupni po zakonu ili po prirodi stvari. Osim toga, suglasni ste da vam Ultradent može uskratiti ili zabraniti pristup stranicama u slučaju (1) zahtjeva od strane tijela za provedbu zakona ili drugog vladinog tijela; (2) vašeg zahtjeva za brisanje vašeg računa; (3) preinake stranica ili bilo kojeg dijela stranica ili bilo kojih primjenjivih pravila ili uvjeta; (4) prekida rada stranica ili neočekivanih tehničkih kvarova ili problema; ili (5) da Ultradent, po svojoj vlastitoj procjeni, donese odluku da su takvo uskraćivanje ili zabrana potrebni u skladu s primjenjivim zakonom ili da su prikladni iz nekog drugog razloga. Suglasni ste da Ultradent ni u kojem slučaju neće biti odgovoran za bilo kakve štete nastale kao posljedica ove zabrane da pristupite stranicama ili sadržaju.

Obeštećenje

Prihvaćate da ćete braniti, obeštetiti i zadržati Ultradent i njegove podružnice, upravitelje, direktore, zaposlenike, zastupnike, nasljednike i opunomoćenike bez štete od i protiv bilo kakvih potraživanja, oštećenja, obveza, gubitaka, odgovornosti, izdataka ili dugova i troškova (uključujući bez ograničenja naknade odvjetnika) koji proizađu iz: (1) vašeg pristupa i korištenja stranica ili sadržaja; (2) vašeg kršenja bilo kojeg uvjeta ovih Uvjeta; ili (3) vašeg kršenja bilo kojih primjenjivih zakona ili odredbi. Ultradent pridržava pravo da, na vaš trošak, preuzme ekskluzivnu obranu i kontrolu nad bilo kojim predmetom za koji ste obvezni obeštetiti Ultradent i prihvaćate da surađujete s Ultradentovom obranom u slučaju takve žalbe. Prihvaćate da nećete rješavati takve postupke bez prethodne Ultradentove pismene suglasnosti.

Odricanje i ograničenja odgovornosti

STRANICA I SADRŽAJ SU VAM PRUŽENI "U STANJU U KAKVOM JESU" I "AKO SU DOSTUPNI", SAMO ZA SVRHE VAŠEG OSOBNOG INFORMIRANJA, BEZ IKAKVIH GARANCIJA ILI JAMSTAVA BILO KOJE VRSTE. ULTRADENT NE PRIHVAĆA, U NAJVEĆOJ MJERI DOPUŠTENOJ ZAKONOM, NIKAKVA JAMSTVA ZA TOČNOST ILI POTPUNOST INFORMACIJA ILI DRUGE GARANCIJE BILO KAKVE VRSTE, UKLJUČUJUĆI BILO KAKVO IMPLICIRANO JAMSTVO KVALITETE, UPOTREBLJIVOSTI, PRIKLADNOSTI ZA ODREĐENU SVRHU ILI NEKRŠENJA PRAVA. SVE INFORMACIJE KOJE SU PRUŽENE NA OVIM STRANICAMA MOGU SE IZMIJENITI BEZ IKAKVE OBAVIJESTI UPUĆENE VAMA.

ULTRADENT NI U KOJEM SLUČAJU NEĆE BITI ODGOVORAN BILO KOJOJ STRANI ZA BILO KOJU DIREKTNU, INDIREKTNU, SLUČAJNU, POSEBNU ILI POSLJEDIČNU ŠTETU NASTALU USLIJED KORIŠTENJA OVIH STRANICA ILI OSLANJANJA NA BILO KOJI SADRŽAJ KOJEM JE PRISTUP IZVRŠEN PUTEM OVIH STRANICA ILI BILO KOJI SADRŽAJ TREĆE STRANE, UKLJUČUJUĆI, ALI BEZ OGRANIČENJA NA, ŠTETE NASTALE USIJED GUBITKA ZARADE, PREKIDA POSLOVANJA ILI GUBITKA PODATAKA, ČAK I AKO JE ULTRADENTU IZRIČITO UKAZANO NA MOGUĆNOST TAKVE ŠTETE. VI PREUZIMATE POTPUNU ODGOVORNOST ZA SVOJE KORIŠTENJE OVIH STRANICA I BILO KOJEG SADRŽAJA ILI SADRŽAJA TREĆE STRANE KOJI JE PRUŽEN NA OVIM STRANICAMA. VAŠ JEDINI LIJEK PROTIV ULTRADENTA AKO STE NEZADOVOLJNI OVIM STRANICAMA JE PRESTATI KORISTITI OVE STRANICE. OVO OGRANIČENJE TRAŽENJA LIJEKA JE DIO POGODBE IZMEĐU VAS I ULTRADENTA. BEZ OGRANIČENJA, ULTRADENT NE DAJE NIKAKVO JAMSTVO ILI GARANCIJU DA ĆE STRANICE RADITI BEZ PREKIDA, PRAVODOBNO, SIGURNO ILI BEZ POGREŠAKA. ULTRADENT NE PREUZIMA NIKAKVU ODGOVORNOST ZA POGREŠKE ILI OMAŠKE U SADRŽAJU ILI SADRŽAJU TREĆIH STRANA NA KOJI SE UPUĆUJE ILI KOJI JE PREPORUČEN POVEZNICOM NA TE STRANICE.

Važeći zakon i rješavanje sporova

Vi ste suglasni da će sva pitanja vezana uz vaš pristup stranicama i sadržaju i korištenje istih, uključujući sve sporove, biti u nadležnosti zakona Sjedinjenih Država i zakona savezne države Utah, bez uzimanja u obzir pravila o sukobu zakona. Prihvaćate kao jedinu sudsku nadležnost državne i federalne sudove u Salt Lake City-ju, u saveznoj državi Utah i nećete imati nikakav prigovor vezan uz takvu sudsku nadležnost. Prethodna odredba vezana uz lokaciju sudske nadležnosti ne primjenjuje se ako ste potrošač s prebivalištem u Europskoj uniji. Ako ste klijent s prebivalištem u Europskoj uniji, možete uložiti žalbu na sudovima u državi u kojoj živite. Svaka žalba koju možete imati vezano uz ove Uvjete ili ove stranice mora biti uložena unutar jedne (1) godine nakon pojave razloga žalbe ili će ona biti odbijena. Nikakva naknada se ne može tražiti ili dobiti za druge štete osim gotovinskih troškova, s tim da će strana u čiju korist se donese sudska presuda imati pravo naplate troškove, uključujući i troškove naknade za odvjetnika.

Opće napomene

Ovi Uvjeti predstavljaju cjelokupni dogovor između vas i Ultradenta vezano uz vaše korištenje stranica i zamjenjuju sve druge pismene ili usmene ugovore ili dogovore vezane uz gore navedeno. Izostanak Ultradentovog odgovora na kršenje bilo kojeg uvjeta iz ovih Uvjeta neće se smatrati odricanjem od bilo koje odredbe ovih Uvjeta ili bilo kojeg prava koje Ultradent ima vezano uz provođenje ovih Uvjeta, niti će se bilo koji tijek postupanja između Ultradenta i vas ili bilo koje treće strane smatrati preinakom bilo koje odredbe ovih Uvjeta. Ultradent neće prihvatiti nikakve prijedloge slične ovim Uvjetima i svi takvi prijedlozi se ovim kategorički odbijaju. U slučaju da se utvrdi da je bilo koja odredba ovih Uvjeta nepravomoćna ili neprovediva u bilo kojem pogledu, takva odredba će biti ograničena ili uklonjena do najveće potrebne mjere i/ili zamijenjena pravomoćnom odredbom kako bi se osigurala pravomoćnost ili provedivost, a pravomoćnost ostatka ovih Uvjeta ostaje nepromijenjena, tako da ovi Uvjeti ostaju na snazi i potpuno važeći. Ove Uvjete i sva prava i licence koji se dodjeljuju sukladno s njima vi ne smijete prenositi ili dodjeljivati, ali ih Ultradent može dodjeljivati bez zadrške ili ograničenja.