Pravila o zaštiti privatnosti tvrtke Ultradent Products, Inc.

Posljednji put ažurirano: 7. veljače 2024

Okvirna izjava o privatnosti podataka

Ultradent Product's Inc. i njegovi pridruženi entiteti iz SAD-a ("Ultradent", "mi" ili "naš/naša/naše") pridržavaju se Okvira privatnosti podataka EU-SAD (EU-US DPF) i proširenja UK-a na EU -US DPF i Švicarsko-američki okvir za zaštitu privatnosti podataka (Swiss-US DPF) kako je odredilo Ministarstvo trgovine SAD-a. Ultradent je potvrdio Ministarstvu trgovine SAD-a da se pridržava EU-US načela okvira za zaštitu privatnosti podataka (EU-US DPF načela) u pogledu obrade osobnih podataka primljenih iz Europske unije i Ujedinjenog Kraljevstva oslanjajući se na EU -US DPF i UK proširenje za EU-US DPF. Ultradent je potvrdio američkom Ministarstvu trgovine da se pridržava načela švicarsko-američkog okvira za zaštitu privatnosti podataka (švicarsko-američkih DPF načela) u pogledu obrade osobnih podataka primljenih iz Švicarske oslanjajući se na švicarsko-američki DPF. Ako postoji bilo kakav sukob između uvjeta u ovoj politici privatnosti i EU-SAD DPF načela i/ili švicarsko-američkih DPF načela, načela će biti mjerodavna. Da biste saznali više o programu Data Privacy Framework (DPF) i pogledali našu certifikaciju, posjetite https://www.dataprivacyframework.gov/.

Među američkim subjektima Ultradent Products Incorporateda, Oratech, LLC također se pridržava EU-US načela okvira za privatnost podataka (EU-US DPF načela), uključujući ono što je primjenjivo prema UK proširenju na EU-US DPF, i Švicarsko-američki DPF Načela i pokriven je podnošenjem DPF-a tvrtke Ultradent Products Incorporated.

U Ultradentu su sigurnost i privatnost osobnih podataka najvažniji. Posvećeni smo zaštiti osobnih podataka naših kupaca, zaposlenika, partnera i ostalih dionika koji nam povjere takve informacije. Ova Pravila o privatnosti opisuju naše postupke u vezi s prikupljanjem, pohranjivanjem, korištenjem i otkrivanjem osobnih podataka koje primamo.

Primjenjivost ovih Pravila o zaštiti privatnosti

Tvrtka Ultradent Products, Inc. sa sjedištem u Sjedinjenim Državama, odgovorna je za osobne informacije koje su pod njezinom kontrolom i kontrolom njezinih pridruženih partnera. Ako imate boravište izvan Sjedinjenih Država, Vaš odnos može biti s jednom od sljedećih Ultradentovih podružnica: Ultradent do Brasil, Ultradent Products GmbH, Ultradent Italia S.R.L., Ultradent Japan KK, Ultradent (Australia) PTY Ltd, Guangzhou Ultradent Medical Instrument Co., Ltd, Ultradent Products China Ltd ili Ultradent Products Malaysia SDN. BHD. ili Ultradent Africa. Ova Pravila o zaštiti privatnosti odnose se na sve osobne podatke koje Ultradent i njegove podružnice prikupljaju, obrađuju i pohranjuju.

Za svrhu ovih Pravila o zaštiti privatnosti pojam "osobni podatci" odnosi se na podatke koji osobno identificiraju ili se mogu koristiti da osobno identificiraju neku osobu, uključujući njezino ime i prezime, adresu, broj telefona, adresu e-pošte, ID korisnika, zaporku i identifikacijski broj. U kontekstu radnog odnosa, osobni podatci također uključuju ime i prezime, adresu, broj telefona, adresu e-pošte, ID korisnika i zaporku kao i državu rođenja, bračno stanje, kontakt za hitne slučajeve, informacije o zaradi, uvjete zaposlenja i profesionalnu kvalifikaciju (poput stečenog stupnja obrazovanja). Osobni podatci ne uključuju podatke koji su deidentficirani, anonimni ili javno dostupni ili situacije u kojima se koriste pseudonimi (pseudonimi uključuju izmjenu imena ili druge identifikatore s izmjenama tako da identifikacija pojedine osobe nije moguća).

Osobni podatci se mogu prenositi na međunarodnoj razini, uključujući prijenos u Sjedinjene Države i iz Sjedinjenih Država. To može uključivati prijenose u države u kojima ne postoje zakoni o zaštiti podataka slični onima koji su na snazi u vašoj državi boravka. Dragovoljnim dijeljenjem vaših osobnih podataka s tvrtkom Ultradent vi razumijete da se vaši osobni podatci mogu pohranjivati i obrađivati u Sjedinjenim Državama i izvan Sjedinjenih Država.

Okvir za privatnost podataka za EGP i UK osobne podatke prenesene u SAD

Ultradent je u skladu s EU-US okvirom za privatnost podataka (EU-US DPF) i UK proširenjem EU-US DPF-a, te Švicarsko-američkim okvirom za privatnost podataka (Swiss-US DPF) kako je odredilo Ministarstvo trgovine SAD-a . Ultradent je potvrdio Ministarstvu trgovine SAD-a da se pridržava EU-US načela okvira za zaštitu privatnosti podataka (EU-US DPF načela) u pogledu obrade osobnih podataka primljenih iz Europske unije i Ujedinjenog Kraljevstva oslanjajući se na EU -US DPF i UK proširenje za EU-US DPF. Ultradent je potvrdio američkom Ministarstvu trgovine da se pridržava načela švicarsko-američkog okvira za zaštitu privatnosti podataka (švicarsko-američkih DPF načela) u pogledu obrade osobnih podataka primljenih iz Švicarske oslanjajući se na švicarsko-američki DPF. Ako postoji bilo kakav sukob između uvjeta u ovoj politici privatnosti i EU-SAD DPF načela i/ili švicarsko-američkih DPF načela, načela će biti mjerodavna. Da biste saznali više o programu Data Privacy Framework (DPF) i pogledali našu certifikaciju, posjetite https://www.dataprivacyframework.gov/.

Ultradent priznaje pravo pojedinaca iz EGP-a i UK-a na pristup svojim osobnim podacima u skladu s Okvirom za zaštitu privatnosti podataka. Pojedinci mogu pregledavati i uređivati svoje osobne podatke prijavom na svoj račun s profilom ili obraćanjem Ultradentu na način opisan u nastavku.

Ultradent je odgovoran za obradu osobnih podataka koje primi i naknadne prijenose takvih osobnih podataka trećim stranama koje djeluju kao agenti u njegovo ime. Ultradent je u skladu s Okvirnim načelima privatnosti podataka za daljnje prijenose osobnih podataka iz EGP-a i UK-a, uključujući odredbe o odgovornosti za daljnji prijenos. U skladu s Okvirom za zaštitu privatnosti podataka, Ultradent Product's Inc. ostaje odgovoran za prijenos osobnih podataka trećim stranama koje djeluju kao naši agenti, osim ako ne možemo dokazati da nismo bili strana u događajima koji su doveli do štete.

Pod određenim okolnostima, od Ultradenta će se možda zatražiti da otkrije osobne podatke na temelju zakonskih zahtjeva postavljenih od strane tijela javne uprave, uključujući udovoljavanje zahtjevima vezanim uz državnu sigurnost ili provedbu zakona.

Obnova i potvrda

Ultradent će obnoviti svoj EU-SAD program privatnosti svake godine, osim ako Ultradent naknadno ne utvrdi da mu takva potvrda više nije potrebna ili odluči upotrijebiti drugačiji mehanizam prikladnosti. Prije obnove certifikata Ultradent će provesti internu provjeru kako bi se osiguralo da su potvrde i izjave vezane uz postupanje s osobnim podatcima točne te da je Ultradent na odgovarajući način implementirao te prakse. Kao dio procesa provjere Ultradent će:

 • pregledati Politiku privatnosti koja je javno objavljena na web stranici Ultradenta kako bi se osiguralo da je politika (i) u skladu s EU-US DPF i proširenjem UK-a za EU-US DPF, te švicarsko-američkim DPF načelima; (ii) točno opisuje praksu i postupke tvrtke Ultradent u vezi s prikupljanjem osobnih podataka; i (iii) utvrđuje sudjelovanje Ultradenta u EU-SAD DPF-u, UK proširenju EU-US DPF-a i Švicarsko-američkom DPF-u te kako dobiti dodatne informacije u vezi EU-SAD DPF-a i UK proširenja na EU- US DPF, te švicarsko-američki DPF program i Ultradentov program za informacijsku sigurnost;
 • potvrditi da su pojedinci čije je osobne podatke prikupio Ultradent upućeni u taj proces, pri čemu oni mogu dostaviti komentare, prijedloge, pitanja ili žalbe kao i proces upućivanja i razrješavanja bilo kakvih pitanja ili žalbi, uključujući dostupnost neovisnog rješavanja sporova ako je primjenjivo (Ultradent to može učiniti putem svojih Pravila o zaštiti privatnosti koja su javno objavljena ili na neki drugi način); i
 • pregledati procese i postupke koje koristi Ultradent za obuku osoblja Ultradenta o sudjelovanju Ultradenta u EU-US DPF-u, proširenju UK-a na EU-US DPF i Švicarsko-američkom DPF-u te o odgovarajućem prikupljanju, obradi i pohrani osobnih podataka.

Ultradent će svake godine pripremiti internu izjavu za potvrdu.

Provedba okvira za zaštitu privatnosti podataka i rješavanje sporova

U pogledu osobnih podataka primljenih ili prenesenih u skladu s Okvirom za zaštitu privatnosti podataka, Ultradent podliježe regulatornim ovlastima Federalne komisije za trgovinu (engl. Federal Trade Commission, skr. FTC).

U skladu s EU-US DPF-om, UK proširenjem EU-US DPF-a i načelima švicarsko-američkog DPF programa, Ultradent je predan rješavanju pritužbi koje se odnose na privatnost, prikupljanje i korištenje osobnih podataka prenesenih u Sjedinjene Države u skladu s DPF načelima. Pojedinci s pitanjima ili nedoumicama u vezi s Ultradentovom upotrebom njihovih osobnih podataka i DPF upitima mogu se obratiti Ultradentu koristeći podatke za kontakt navedene u nastavku.

Putem e-pošte:
Privacyde@Ultradent.com

Putem pošte:

Poštom na adresu: Ultradent Products, Inc.
Attn: Legal Department
505 West Ultradent Drive
South Jordan, UT 84095

Ultradent se nadalje obvezao uputiti neriješene pritužbe u vezi s privatnošću prema načelima Okvira za zaštitu privatnosti podataka neovisnom mehanizmu za rješavanje sporova, Data Privacy Framework Services, kojim upravlja BBB National Programs. Ako ne dobijete pravovremenu potvrdu o zaprimanju Vaše žalbe ili ako mislite da Vaša žalba nije riješena na zadovoljavajući način, posjetite https://bbbprograms.org/programs/all-programs/dpf-consumers/ProcessForConsumers za više informacija i podnošenje žalbe. Ova usluga je besplatna za Vas.

U skladu s EU-US DPF-om i proširenjem UK-a na EU-US DPF i švicarsko-američki DPF, Ultradent se obvezuje surađivati i pridržavati se savjeta komisije koju su uspostavila tijela EU za zaštitu podataka (DPA) i Ured povjerenika za informacije UK-a (ICO) i švicarski savezni povjerenik za zaštitu podataka i informacije (FDPIC) u vezi s neriješenim pritužbama koje se tiču našeg rukovanja podacima o ljudskim resursima primljenim oslanjajući se na EU-US DPF i proširenje UK-a na EU-US DPF i švicarsko-američkog DPF-a u kontekstu radnog odnosa.

Ako ste državljanin države koja je članica EGP ili UK ili se nalazite u EGP ili UK, a niste pravovremeno dobili potvrdu o primitku Vaše žalbe vezane uz podatke o radnom odnosu ili ako na Vašu žalbu vezanu uz podatke o radnom odnosu nije odgovoreno na zadovoljavajući način, za daljnju pomoć možete se obratiti neovisnom tijelu za razrješavanje sporova navedenom ispod:

Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit Nordrhein-Westfalen
Helga Block
Postfach 20 04 44
40102 Düsseldorf

Pod određenim okolnostima, možete se pozvati na obvezujuću arbitražu kako biste riješili spor povezan s Okvirom za privatnost podataka. Kako biste pokrenuli arbitražu, morate poduzeti sljedeće korake prije pokretanja arbitražnog zahtjeva: (1) podnijeti svoju žalbu izravno Ultradentu i dati Ultradentu priliku da riješi problem; (2) koristiti neovisni mehanizam za rješavanje sporova, u ovom slučaju Vijeće ureda za bolje poslovanje; i (3) iznijeti problem preko vašeg nadležnog tijela za zaštitu podataka i omogućiti Ministarstvu trgovine SAD-a priliku da riješi pritužbu bez ikakvih troškova za vas. Za više informacija o obvezujućoj arbitraži pogledajte Okvir za privatnost podataka Ministarstva trgovine SAD-a: https://www.dataprivacyframework.gov/s/.

Prikupljanje podataka

Informacije koje prikuplja Ultradent ograničene su na specifične podatke neophodne Ultradentu za ostvarivanje svojih zakonitih interesa (uključujući uspostavu i održavanje odnosa s klijentima, pružanje proizvoda i usluga kao i upravljanje poslovanjem) te osiguravanje sukladnosti s regulatornim tijelima i lokalnim, državnim, nacionalnim i međunarodnim zakonima.

Primjeri informacija koje prikuplja Ultradent uključuju, ali nisu ograničeni na, ime i prezime pojedinaca, naziv tvrtke, adresu e-pošte, poštansku adresu, broj telefona i informacije o kreditnoj kartici (samo pri obavljanju kupnje).

Ultradent može koristiti određene tehnologije utemeljene na mreži za prikupljanje podataka o potrošačima poput kolačića (male tekstualne datoteke pohranjene u pretraživaču korisnika), svjetlosnih signala (engl. web beacons, elektroničke slike koje omogućuju prebrojavanje posjetitelja koji su pristupili stranici ili određenim kolačićima) ili drugih sličnih tehnologija. Ultradent također može prikupljati informacije iz prodajnih obrazaca klijenata, interakcija s Ultradentovim odjelom za pomoć korisnicima i zahtjeva za informacije. Možete odbiti prihvatiti kolačiće aktiviranjem postavki na svome pretraživaču koje vam omogućuju odbijanje postavljanja kolačića. Međutim, ako odaberete ovu postavku, možda nećete moći pristupati određenim dijelovima Ultradentove web stranice. Određeni internet pretraživači mogu vam dopustiti korištenje opcije "ne prati" koja šalje signale web stranicama koje posjećujete kako bi se naznačilo da ne želite praćenje vaših online aktivnosti. Ovo se razlikuje od blokiranja kolačića jer pretraživači s odabranom opcijom "ne prati" mogu i dalje prihvaćati kolačiće. Ultradent trenutačno ne prihvaća signale "ne prati". Ako Ultradent to promijeni u budućnosti, ova Pravila o zaštiti privatnosti će biti ažurirana sukladno s tim.

Promidžbe

Ultradent vas povremeno može kontaktirati putem e-pošte ili društvenih medija kako bi vam dostavio informacije vezane uz događaje, proizvode, usluge i sadržaj koje vas možda zanimaju. Ako je prema primjenjivom zakonu neophodno da Ultradent pribavi vašu izričitu suglasnost prije nego što vam pošalje određene vrste promidžbenih materijala, Ultradent će vam te vrste materijala slati samo nakon što dobije vašu izričitu suglasnost.

Korisnik u svakom trenutku može povući svoj pristanak popunjavanjem i dostavljanjem Ultradentu odgovarajućeg zahtjeva za povlačenje pristanka koristeći Podatkovni portal s poveznicama o upravljanju zaštitom privatnosti za zahtjeve samoposluživanja i održavanje na https://www.ultradent.hr/company/privacy-management.

Korištenja podataka

Općenito, osobni podatci koje prikuplja Ultradent omogućuju Ultradentu da pruža usluge svojim klijentima i zaposlenicima, da udovoljava zakonskim obvezama, rješava sporove i primjenjuje ugovore. Prikupljanje osobnih podataka Ultradentu omogućuje obavještavanje klijenata, zaposlenika i povezanih trećih strana o različitim temama vezanim uz Ultradent poput najave najnovijih proizvoda, nastupajućih Ultradentovih događaja te slanje važnih obavijesti poput dopisa o izvršenoj prodaji i izmjenama Ultradentovih uvjeta korištenja i pravila. Ultradent također koristi osobne podatke za održavanje i podržavanje svojih proizvoda, isporuku traženih usluga i proizvoda klijentima, pomoć pri kreiranju, razvoju, upravljanju, stavljanju na raspolaganje i poboljšavanju Ultradentovih web stranica, proizvoda, usluga, sadržaja i komunikacije s klijetima te za poboljšavanje rezultata marketinga, reklamiranja i prodaje. Ultradent također može koristiti prethodno određene osobne podatke iz pohrane kao pomoć pri identifikaciji korisnika i za interne svrhe poput kontrole knjiženja, analize podataka i istraživanja.

Prijenos i dijeljenje podataka

Ultradent je međunarodna organizacija s ugovorima i poslovnim vezama u cijelom svijetu. Sukladno s tim, može biti potrebno prenositi osobne podatke na međunarodnoj razini. U takvim slučajevima i po potrebi Ultradent će tražiti odluku o prikladnosti kako je navedeno u Općoj uredbi o zaštiti podataka. U nedostatku odluke o prikladnosti, Ultradent će se pridržavati opće-prihvaćenih industrijskih standarda za zaštitu i prijenos osobnih podataka.

Osobni podatci koje prikuplja Ultradent ne prodaju se drugim organizacijama, osim kao što je opisano u dijelu "Osobe s prebivalištem u Kaliforniji" ovih Pravila o zaštiti privatnosti. Ako ovu praksu treba promijeniti u budućnosti, mi ćemo ažurirati ova pravila kako bi bila sukladna s time te kako bi pojedincima omogućili izbor odbijanja ili prihvaćanja, ovisno o primjenjivosti Ultradent može dijeliti osobne podatke s trećim stranama kad je to neophodno radi izvođenja zakonitih poslovnih radnji (uključujući primjerice, poslovne radnje s podružnicama, tvrtkama koje pružaju Ultradentu tehničku potporu i pomoć vezanu uz Ultradentove web stranice, financijskim ustanovama koje obrađuju plaćanja za narudžbe klijenata, isporučitelja i ostalih trećih strana koje vrše isporuku proizvoda ili usluga koje su klijenti naručili). Ultradent također može dijeliti osobne podatke u sljedećim slučajevima:

 • kad je to neophodno ili dopušteno zakonom, poput poziva na sud ili sličnih zakonskih procesa;
 • kad Ultradent smatra, u dobroj vjeri, da je otkrivanje neophodno radi zaštite njegovih prava, zaštite sigurnosti pojedinca, zaštite sigurnosti drugih, istrage vezane uz prijevaru ili kao odgovor na zahtjev vlasti;
 • radi istrage vezane uz potencijalno kršenje ovih Pravila o zaštiti privatnosti ili drugog primjenjivog ugovora ili sporazuma;
 • s trećom stranom uz vašu prethodnu suglasnost za takvo dijeljenje; i
 • u slučaju da Ultradent prolazi kroz poslovnu tranziciju poput pripajanja tvrtki, kupovine od strane druge tvrtke ili prodaje imovine, u cijelosti ili djelomice.

Dodatne informacije vezane uz mjere zaštite koje poduzima Ultradent mogu se dobiti obraćanjem Ultradentu na način opisan u nastavku.

Prava i obeštećenje vezani uz podatke osoba iz EGP i UK

Ultradent u dobroj vjeri čini napore da pojedincima omogući pristup njihovim osobnim podatcima koji su prikupljeni, obrađeni i pohranjeni od strane Ultradenta. Pojedinci koji se nalaze u EGP ili UK imaju određena prava vezana uz predmet podataka koja mogu podlijegati ograničenjima i/ili blokadama. Ta prava uključuju pravo zahtjeva za pristupanje svojim osobnim podatcima te ispravljanje ili brisanje istih, stavljanje ograničenja na obradu ili sprječavanje obrade svojih osobnih podataka, traženje izdavanje kopije tih osobnih podataka njima ili nekoj drugoj strani. Ako želite ostvariti bilo koje od ovih prava, molimo pošaljite zahtjev Ultradentu koristeći podatke za kontakt navedene ispod.

Pojedinci u Europskom gospodarskom prostoru također imaju pravo ulaganja žalbe vezane uz obradu njihovih osobnih podataka odgovarajućem tijelu za zaštitu podataka (engl. Data Protection Authority, skr. DPA). Pojedinci iz EGP i UK koji žele saznati više o tijelu za zaštitu podataka u svojoj blizini mogu posjetiti ec.europa.eu/justice/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm. Ultradent će obraditi sve zahtjeve sukladno s primjenjivim zakonom i Ultradentovim internim pravilima o sigurnosti i zaštiti privatnosti.

Osobe s prebivalištem u Kaliforniji

Ovaj dio odnosi se samo na osobe s prebivalištem u Kaliforniji i predstavlja dodatak informacijama sadržanim u ovim Pravilima o zaštiti privatnosti. Kalifornijski zakon o privatnosti potrošača iz 2018. (engl. California Consumer Privacy Act, “CCPA”) daje specifična prava osobama s prebivalištem u Kaliforniji i zahtijeva od nas objavljivanje određenih informacija. Ako imate prebivalište u Kaliforniji, imate pravo: (i) zahtijevati da izbrišemo osobne podatke koje smo prikupili o Vama; (ii) zahtijevati da otkrijemo koje smo podatke prikupili o Vama; (iii) zahtijevati da otkrijemo da li prodajemo (ili smo prodali) Vaše osobne podatke; (iv) odabrati opciju da se Vaši podatci neće prodavati (u opsegu u kojem prodajemo Vaše osobne podatke); i (v) ne biti izloženi diskriminaciji zbog korištenja svojih prava u sklopu zakona "CCPA". U pogledu prodaje osobnih podataka, zakon CCPA definira "prodaju" ili "prodano" u širokom smislu radi pokrivanja scenarija koji se tradicionalno ne smatraju prodajom osobnih podataka. Sukladno tome, mogu se dogoditi slučajevi kada prodajemo (kako je taj izraz definiran u zakonu CCPA) osobne podatke. Za korištenje prava da se Vaše podatci ne koriste za takvu prodaju, Vi (ili Vaš opunomoćenik) možete nam uputiti zahtjev posjetom na sljedeću poveznicu: https://www.ultradent.hr/company/privacy-management. Za korištenje drugih prava iz zakona CCPA, Vi (ili Vaš opunomoćenik) možete nas kontaktirati na način da predate dokazivi zahtjev potrošača prema opisu u nastavku. Vaš zahtjev mora dati dovoljno informacija koje će nam omogućiti da u razumnom opsegu provjerimo da ste Vi ta osoba čije smo osobne podatke prikupili i opisati Vaš zahtjev u dovoljno detalja koji će nam omogućiti da pravilno razumijemo, ocijenimo i odgovorimo na njega.

Prikupljamo sljedeće kategorije osobnih podataka od Vas na direktan i indirektan način (npr. praćenjem Vaših radnji na našoj internetskoj stranici): (i) identifikatore koji uključuju sljedeće specifične dijelove osobnih podataka: ime i prezime, adresa e-pošte, ulična adresa i broj telefona; (ii) informacije o bankovnoj kartici koje uključuju sljedeće specifične dijelove osobnih podataka: ime i prezime, broj kartice i druge financijske informacije; (iii) komercijalne informacije koje uključuju sljedeće specifične dijelove osobnih podataka: proizvodi i usluge koji su kupljeni ili razmatrani ili povijest drugih kupnji ili potrošnji ili namjere za iste; i (iv) informacije o aktivnostima na internetu ili drugim elektroničkim mrežama što uključuje sljedeće dijelove osobnih podataka: povijest posjećenih stranica, povijest pretraživanja i informacije o Vašoj interakciji s Ultradentovom internetskom stranicom.

Svrhe prikupljanja i prodavanja (kao što je taj izraz definiran u zakonu CCPA) osobnih podataka i načini na koji koristimo i dijelimo osobne podatke, navedeni su u dijelovima "Korištenje podataka" i "Prijenos i dijeljenje podataka" u ovim Pravilima o zaštiti privatnosti.

Tijekom posljednjih dvanaest mjeseci mi smo:

 • prikupili sljedeće kategorije osobnih podataka: (i) identifikatore; (ii) informacije o bankovni karticama; (iii) komercijalne informacije; (iv) podatke o geo lokaciji; (v) biometrijske ili audio informacije; (vi) informacije povezane s profesijom i zaposlenjem; (vii) informacije o obrazovanju; (viii) informacije o aktivnosti na internetu ili drugim elektroničkim mrežama.
 • "prodali" (kao što je to definirano u zakonu CCPA) sljedeće kategorije osobnih podataka: identifikatore, komercijalne informacije, informacije o aktivnosti na internetu ili drugim elektroničkim mrežama, podatke o geo lokaciji, biometrijske ili audio informacije, informacije povezane s profesijom ili zaposlenjem, informacije o obrazovanju i interferencije prethodno navedenih kategorija korištenih za stvaranje profila.
 • objavili u poslovne svrhe sljedeće kategorije osobnih podataka: identifikatore, komercijalne informacije, informacije o aktivnosti na internetu i drugim elektroničkim mrežama, podatke o geo lokaciji, biometrijske ili audio informacije, informacije povezane s profesijom ili zaposlenjem i informacije o obrazovanju.
 • prikupili osobne podatke iz sljedećih kategorija izvora: direktno od Vas i indirektno od Vas.
 • podijelili osobne podatke iz sljedećih kategorija trećih strana: pružatelji usluga koji nam pomažu u našem poslovanju, mreže za promidžbu, pružatelji internetskih usluga, pružatelji podatkovnih analiza, vladina tijela, operativni sustavi i platforme, društvene mreže i prodavatelji podataka o potrošačima.

Prema građanskom zakonu Kalifornije, odjeljak 1798.83, korisnici ove web stranice koji imaju boravište u Kaliforniji mogu zatražiti određene informacije vezane uz Ultradentovo otkrivanje osobnih podataka trećim stranama u svrhu izravne promidžbe. Za dostavljanje takvog zahtjeva obratite se Ultradentu na način opisan ispod.

Za sve pojedince čije osobne podatke obrađujemo

Kad se Ultradentu dostavi zahtjev vezan uz osobne podatke i prije nego što Ultradent obradi zahtjev, pojedinac koji podnosi zahtjev obvezan je identificirati se i identificirati informacije za koje traži pristup, ispravak ili uklanjanje. Pri izmjeni osobnih podataka pojedinci su obvezni pružiti istinite, potpune i točne informacije. Kad primi zahtjev sukladno s ovom odredbom, Ultradent će uzeti u obzir, između ostalog, teret ili troškove pružanja traženog pristupa, potencijalne rizike za privatnost pojedinca te će razmotriti hoće li biti ugrožena prava drugih osoba osim navedenog pojedinca koji upućuje zahtjev. Ultradent će na zahtjeve odgovoriti unutar razumnog vremenskog okvira.

Pojedinci mogu pregledavati i uređivati svoje osobne podatke prijavom na svoj račun s profilom ili obraćanjem Ultradentu. Kad traže brisanje osobnih podataka, pojedinci moraju poslati pisani zahtjev koristeći informacije za kontakt navedene ispod.

Sigurnost

Ultradent je implementirao procese i fizičke i tehničke mjere sigurnosti za zaštitu od neovlaštenog pristupa osobnim podatcima koje je prikupio i pohranio Ultradent te za sprječavanje neovlaštenog korištenja, mijenjanja, oštećivanja ili otkrivanja tih osobnih podataka. Osobni podatci koje je pohranio Ultradent održavaju se zaštićeni vatrozidom. Ultradentovi poslužitelji se nalaze na lokacijama koje su zaštićene fizičkim sigurnosnim mjerama uključujući zaporke za potvrdu korisnika i druga slična sredstva, pri čemu svako od njih ima zadatak da spriječi neovlašteni pristup. Vezano uz određene kategorije osobnih podataka, Ultradent također koristi tehnologiju sigurnog šifriranja za daljnju zaštitu primljenih osobnih podataka.

Ultradent ograničava pristup osobnim podatcima na svoje zaposlenike, ugovorne partnere i zastupnike koji trebaju pristupati tim informacijama kako bi rukovodili Ultradentovim poslovanjem na način sukladan s ovim Pravilima o zaštiti privatnosti. Cjelokupno takvo osoblje obvezno je postupati s osobnim podatcima na način sukladan s ovim Pravilima o zaštiti privatnosti. Ultradent slijedi općeprihvaćene standarde za zaštitu osobnih podataka, kako tijekom prijenosa tako i nakon što ih primi.

Ultradent smatra da su njegova pravila i prakse vezane uz sigurnost i cjelovitost informacija primjereni, ali ne može zajamčiti da sigurnost i/ili cjelovitost osobnih podataka neće biti ugrožene ili da takvi osobni podatci neće biti predmet neovlaštenog pristupa, mijenjanja, oštećivanja ili otkrivanja. Ultradent povremeno revidira svoja pravila i prakse vezane uz sigurnost podataka te ih može ažurirati ako utvrdi da je to u prihvatljivoj mjeri neophodno za očuvanje sigurnosti i cjelovitosti informacija sukladno s industrijskim standardima.

Zadržavanje podataka

Ultradent će, u prihvatljivoj mjeri, uložiti napore da se osigura da osobni podatci koje prikuplja nisu suvišni za svrhe za koje su dobiveni te da će se čuvati samo tijekom razdoblja koje je potrebno za ispunjavanje dopuštene svrhe kako je navedeno u ovim Pravilima o zaštiti privatnosti, osim ako je dulje razdoblje zadržavanja potrebno ili dopušteno lokalnim, nacionalnim i/ili međunarodnim zakonima i odredbama.

Odgovornost i upravljanje

Ultradentov interni Ured za zaštitu podataka nadzire Ultradentov program informacijske sigurnosti, uključujući njegovu usklađenost s EU-US DPF-om, UK proširenjem EU-US DPF-a i Švicarsko-američkim DPF-om. Ultradentov imenovani službenik za zaštitu privatnosti odgovoran je za revidiranje i odobravanje izmjena Ultradentovog programa o sigurnosti informacija. Ako imate bilo kakvih pitanja, nejasnoća ili komentara vezano uz ova Pravila o zaštiti privatnosti, možete se obratiti Ultradentu koristeći informacije za kontakt navedene ispod.

Obraćanje Ultradentu

Za sva pitanja, komentare, žalbe ili prijedloge o ovim pravilima o zaštiti privatnosti možete se obratiti Ultradentu na sljedeći način:

 • Ako se nalazite unutar EGP ili UK, molimo obratite se Ultradentovom službeniku za zaštitu podataka na Privacyde@Ultradent.com.
 • Ako se nalazite izvan EGP ili UK, molimo obratite se Ultradentu na Privacy@Ultradent.com.

Sva pitanja, komentare, žalbe ili prijedloge o ovim pravilima o zaštiti privatnosti također možete poslati Ultradentu poštom na sljedeću adresu:

Ultradent Products, Inc.
Attn: Legal Department
505 West Ultradent Drive
South Jordan, UT 84095
Besplatni telefonski broj # 1.888.230.1420

Izmjene ovih Pravila o zaštiti privatnosti

Ultradent pridržava pravo da s vremena na vrijeme ažurira ova Pravila o zaštiti privatnosti. U slučaju dopunjavanja ovih Pravila o zaštiti privatnosti Ultradent će takve dopune učiniti dostupnim postavljanjem obavijesti na svojoj web stranici, slanjem obavijesti putem e-pošte ili na neki drugi način. Molimo povremeno pogledajte ova Pravila o zaštiti privatnosti, posebice prije dostavljanja osobnih podataka Ultradentu. Nastavite li koristiti Ultradentovu web stranicu nakon izmjene ovih Pravila o privatnosti, podrazumijevat će se da ste suglasni s uvjetima revidiranih Pravila o zaštiti privatnosti.