Sigurnosno-tehnički listovi (STL)

Za pregled sigurnosno-tehničkog lista, odaberite proizvod. Sigurnosno-tehnički listovi pružaju informacije o fizičkim i kemijskim svojstvima supstanci sadržanih u proizvodu, o pravilnom skladištenju i rukovanju, načinu odlaganja, postupcima u slučaju trovanja i više.