Endo-Eze™ MTAFlow™

Reparacijski cement s mineral trioksid agregatom

MTAFlow reparacijski cement s mineral trioksid agregatom proizveden je za brzo, glatko i jednostavno miješanje u pravu konzistenciju za različite postupke. MTAFlow cement ima glatku konzistenciju zahvaljujući ultrafinom zrnatom prah i vlastitom razvijenom gelu koji služi kao medij. Formulacija s povećanom otpornosti na ispiranje što pomaže da smjesa ostane tamo gdje ste ju stavili. Povrh toga, smjesa se može nanijeti pomoću Ultradentovih šprica i nastavaka što osigurava precizno postavljanje za djelotvorni tretman.

  • Ima bioaktivna svojstva stvaranja apatita1
  • Miješa se u glatku konzistenciju
  • Otporan na ispiranje
  • Može se nanositi pomoću nastavka 29 ga NaviTip ovisno o konzistenciji
  • Predvidivo i brzo stvrdnjavanje
  • Ima prilagodljiv omjer miješanja ovisan o postupku

„MTA cement je bioaktivni materijal. Stvaranjem hidroksiapatita (HA) prekrit će se površina MTA izložena tjelesnim tekućinama, a taj sloj HA-a više neće izgledati živim stanicama kao strani materijal. Stoga će MTA potaknuti cijeljenje.”2


Napomena: MTA ima ograničena antibakterijska svojstva. Kada se MTAFlow upotrebljava za pedijatrijsku vitalnu pulpotomiju, molimo koristite tijekom postupka samo vodu bez bakterija.

  1. Guimaraes, B. et al. Chemical-physical properties and apatite-forming ability of mineral trioxide aggregate flow. J Endod., 2017; 43: 1692-96
  2. Sarkar NK, Caicedo R, Ritwik P, et al. Physiochemical basis of the biologic properties of mineral trioxide aggregate. J Endod. 2017;43:1692–96.