Skini Delivery šprica

  • Malim pritiskom na klip postiže se tlak u šprica što za rezultat ima preciznije apikalno nanošenje
  • Reducira potrošnju materijala
  • Zapremina: 0,5 ml

Skini šprica je idealna za nanošenje:

  • EndoREZ cementa za punjenje korijenskog kanala
  • PermaFlo DC kompozitnog cementa