Composite Wetting Resin

Smola za vlaženje kompozita

Composite Wetting Resin je svjetlom polimerizirajuća tekuća smola sa 45% punila. Neusporedivo je bolji od jednokomponentnih adheziva koji sadrže otapala i inhibiraju polimerizaciju kompozita.

Koristite Composite Wetting Resin tijekom slojevanja pri izradi kompozitnih restauracija. Preporučujemo ga u slučaju kad je kisikom inhibirani sloj uklonjen ili oštećen (npr. uslijed pranja površine kompozita nakon čega slijedi kontaminacija). Composite Wetting Resin može se dodati na površinu kompozita ako postane suha tijekom oblikovanja. Za bolju razmazivost primijenite Composite Wetting Resin na instrumentu ili četkici. Composite Wetting Resin u velikoj mjeri olakšava adaptaciju i aplikaciju kompozita u kavitetu i na restauraciji.

  • Olakšava rad s kompozitima za bolju viskoznost
  • Vlaži suhi kompozit tijekom modelacije
  • Hidrofobna smola koja ne sadrži otapala


reality 2017 4 star reality 2016 4 star reality 2015 4star reality 2014 4 star