PQ1™

Jednokomponentni adheziv

Univerzalno jednokomponentno adhezivno sredstvo, PQ1 veže se na dentin/caklinu, metalne nadogradnje, keramiku, amalgam i kompozit. Primjena direktno iz šprice je praktična i sigurna: koristite svježe adhezivno sredstvo do zadnje kapi, bez prijevremenog isparavanja otopine. (Ako želite koristiti tečnije adhezivno sredstvo pogledajte Peak LC Bond)

  • Visoki udio punila (40%!) pruža konizstentan, stabilan adhezivni sloj
  • Nije osjetljiv na tehniku primjene
  • Rendgenski vidljiv (radio-opacitetan)
  • Otapala na bazi etilnog alkohola
  • Kompatibilan sa svim polimerizacijskim lampama

reality 2017 4 star reality 2016 4 star reality 2015 4star reality 2014 4 star reality 2011 4 star reality 2010 4 star reality 2009 4 star reality 2008 4 star