NaviTip™ nastavak

NaviTip nastavci za aplikaciju dostupni su u četiri duljine i dva promjera za jednostavnu aplikaciju endodontskih ispuna, sredstava za irigaciju i drugih preparata različitog viskoziteta sve do apikalnog otvora. Kanila svakog NaviTip nastavka lagano je kruta kroz bazu i središte, ali fleksibilna i plastična pri vrhu kako bi se omogućila laka navigacija kroz zakrivljene kanale. Svaki NaviTip nastavak je označen bojom koja koordinira sa duljinama endo svrdala, što dodatno pojednostavljuje njihovu upotrebu.

  • Kontrolirana aplikacija do apeksa
  • Fleksibilna kanila od nehrđajućeg čelika za lako manevriranje kroz zakrivljene kanale
  • Ekonomski isplativa kanila od nehrđajućeg čelika za jednokratnu upotrebu
  • Dostupno u duljinama kanile od 17, 21, 25 i 27 mm i promjerima od 29 ga ili 30 ga
  • Samo za jednokratnu upotrebu

Napomena: UltraCal™ XS pasta s kalcijevim hidroksidom smije se koristiti samo s širim 29 ga NaviTip Single Sideport nastavcima.


NaviTip 29 ga Single Sideport nastavak je dizajniran za usmjeravanje protoka preparata kroz lateralni otvor na strani kanile prije nego što poteče prema apeksu, čime se smanjuje rizik od izljeva proizvoda u periapikalni dio.