Endo-Eze™ nastavak

  • Izvrsni za endodontske postupke
  • Fleksibilne, čvrste kanile
  • Jednostavno se savijaju
  • Samo za jednokratnu uporabu
  • Predviđeni za: kompozitne materijale i aplikaciju zraka/tekućine
  • Za uporabu s: PermaFlo DC špricama (20 ga) s adhezivnom smolom i drugim Ultradent špricama