Ultradent™ zaštitne navlake za šprice

  • Osigurava jednostavnu, pouzdanu barijeru
  • Osigurava asepsu šprice tijekom čišćenja

Ultradent zaštitna folija za špricu je idealna za primjenu sa svim špricama od 1,2 ml.