Luer Lock čep

  • Polipropilenski plastični Luer Lock čep s krilcima
  • Koristi se za zatvaranje šprica napunjenih u ordinaciji

Luer Lock čep je idealan za primjenu sa svim Ultradent plastičnim špricama.