ViscoStat™ Clear

25%-tni aluminijev klorid

ViscoStat Clear hemostatik je 25%-tni aluminij kloridni gel u viskoznoj, vodenoj otopini. Njegova formulacija sa silicijevim dioksidom je blaga za tkivo i privremeno zaustavlja slabija krvarenja. Ne stvara koagulume niti se ostaci lijepe za preparaciju što je posebno kritično u estetskoj zoni. ViscoStat Clear hemostatik neće obojati tvrdo ili meko tkivo.


ViscoStat Clear hemostatik je namijenjen za retrakciju sulkusa prije izrade otisaka i za kontroliranje krvarenja i gingivne sekrecije u restauracijskoj i operativnoj stomatologiji. Predviđen je da se koristi s gingivnim retrakcijskim koncem i/ili Dento-Infusor nastavkom. Gel također olakšava umetanje konca u sulkus.

  • Ne pigmentira gingivu
  • Zaustavlja manja krvarenja u estetskoj zoni
  • Lako se ispire
  • Viskozan gel
  • Ne utječe na adheziju1

reality 2017 4 star reality 2016 4 star reality 2015 4star townie Choice 2015 reality 2014 4 star townie choice 2014 townie choice 2013 townie choice 2012 reality 2011 4 star townie choice 2011 reality 2010 4 star townie choice 2010 reality 2009 4 star reality 2008 4 star townie choice 2008
  1. Podaci u evidenciji.