Sable™ Seek™ i Seek™

Indikatori karijesa

Sable Seek indikator karijesa sadrži FD&C (Food, Drug & Cosmetics) boje, a Seek indikator karijesa sadrži D&C (Drug & Cosmetics) boje u glikolnoj otopini. Oba se koriste za bojenje karioznog dentina.


Seek i Sable Seek indikatori karijesa boje demineralizirani dentin i mogu biti vrlo korisni za teško vidljiva područja poput podminiranih mjesta na preparacijama, tamnog dentina, područja uzduž DE granice (dentin-caklina), itd. Green Sable Seek indikator karijesa olakšava vizualizaciju kod dubokog karijesa i time pomaže izbjeći perforacije pulpe.

  • Boji demineralizirani dentin
  • Precizno ciljano nanošenje
  • Dostupan u tamno zelenoj boji za rad u blizini pulpe

reality 2017 4 star reality 2016 4 star reality 2015 4star townie Choice 2015 reality 2014 4 star townie choice 2014 townie choice 2013 townie choice 2012 reality 2011 4 star townie choice 2011 reality 2010 4 star townie choice 2010 reality 2009 4 star reality 2008 4 star townie choice 2008