PermaSeal™

Penetrirajući materijal za pečaćenje kompozitnih ispuna

PermaSeal je svjetlosno polimerizirajuća nepunjena smola na bazi metakrilata za pečaćenje kompozita. Njegova mala viskoznost omogućuje odlično prodiranje, a ultra-tanki sloj smanjuje potrebu za okluzijskim prilagođavanjem.


PermaSeal materijal za pečaćenje kompozita ispunjava praznine i nepravilnosti koje se stvaraju tijekom procesa poliranja, reducirajući pigmentacije i trošenje kompozita. Za smanjenje mikropropuštanja nanijeti na rubove kompozita klase V.1 PermaSeal materijal za pečaćenje dobro se veže za privremene restauracije kompozitnog tipa, a može se koristiti i za revitalizaciju starih kompozitnih ispuna.

  • Veže se za kompozite i jetkanu caklinu
  • Pečati mikropukotine
  • Štiti nove i revitalizira stare kompozitne ispune
 

reality 2017 4 star reality 2016 4 star reality 2015 4star reality 2014 4 star reality 2011 4 star reality 2010 4 star reality 2009 4 star reality 2008 4 star
  1. Dunn JR, Dole P, Fullerton B, Hennesy C. Microleakage of Class V composite restorations using a composite surface sealant. Biomaterials Research Center. School of Dentistry. Loma Linda University. May, 1996.