EndoREZ™ Accelerator

Dodatak za brže vezivanje

EndoREZ Accelerator smanjuje vrijeme stvrdnjavanja EndoREZ materijala za punjenje kanala s 20–30 minuta na oko 5-12 minuta prije započinjanja postendodontskih restauracijskih postupaka, omogućujući da se odmah počne s definitivnim restauracijama uz primjenu kolčića. Dizajniran je kao komplement inovativnom EndoREZ materijalu za punjenje kanala kako bi se postiglo pouzdano definitivno punjenje i minimiziralo vrijeme rada.

  • Ubrzava polimerizaciju EndoREZ materijala za punjenje
  • Omogućuje preparaciju za kolčić tijekom istog posjeta