EndoREZ™

Cement za punjenje korijenskog kanala

EndoREZ cement za punjenje kanala reducira na minimum vrijeme potrebno za obturaciju. Ovaj tiksotropni materijal je hidrofilan i prati vlagu duboko u dentinskim tubulama i lateralnim kanalima1 i pri tom osigurava najpotpunije moguće punjenje. Budući da se punjenje kanala metakrilatnim EndoREZ cementom za punjenje korijenskog kanala temelji na kemiji, a ne na toplini ili tlaku, rizik dodatne traume/vertikalne frakture korijena znatno je smanjen. Osim toga, ispitivanja pokazuju da je EndoREZ cement za punjenje kanala dovoljno univerzalan da se koristi za punjenje s bilo kojom metodom opturacije, npr. glavnim štapićem, lateralnom kondenzacijom ili toplom gutaperkom. Stvorite homogeno „monoblok” punjenje pomoću EndoREZ gutaperka štapića premazanih smolom.

 • Prvi hidrofilni materijal za definitivno punjenje u svijetu za koji nije potreban primer
 • Učinkovitija opturacija u kraćem vremenu
 • Potpuno i temeljito pečaćenje korijenskog kanala2
 • Ima istu rendgensku vidljivost kao gutaperka
 • Vezuje se za nadogradnje/kompozitne materijale na bazi smole
 • Kad se kombinira s gutaperkom može se revidirati3
 • Aplicira se špricom direktno u apikalnu trećinu
 • 20–30 minuta za standardno stvrdnjavanje; uz pomoć EndoREZ akceleratora stvrdnjava se za 5–12 minuta

Napomena: sljedeći lubrikanti sadrže perokside koji nisu kompatibilni s EndoREZ cementom za punjenje kanala: EndoGel*, EndoSequence*, Glyde*, ProLube*, RC-Prep* i SlickGel ES*.


reality 2017 4 star reality 2016 4 star reality 2015 4star reality 2014 4 star reality 2011 4 star reality 2010 4 star reality 2009 4 star

* Registrirana robna marka kompanije koja nije Ultradent.

 1. Zmener O, Pameijer CH, Serrano SA, Vidueira M, Macchi RL. Significance of moist root canal dentin with the use of methacrylate-based endodontic sealers: an in vitro coronal dye leakage study. J Endod. 2008; 34(1):76-9.
 2. Zmener O, Pameijer CH. Clinical and radiographic evaluation of a resin-based root canal sealer: an eight-year update. J Endod. 2010; 36(8):1311-4.
 3. Zmener O, Banegas G, Pameijer C. Efficacy of an automated instrumentation technique in removing resin-based, zinc oxide and eugenol endodontic sealers when retreating root canal: an in vitro study. Endod Pract. 2005; 8:29-33.