File-Eze™ EDTA Lubrikant

Lubrikant za endodontske instrumente

File-Eze lubrikant za endodontske instrumente je učinkovita 19%-tna EDTA u vodenoj, viskoznoj otopini namijenjena za keliranje, podmazivanje i debridman pri preparaciji korijenskoga kanala.

  • Bez peroksida, ne kompromitira stvrdnjavanje smolastih materijala za punjenje

Napomena: sljedeći lubrikanti sadrže perokside koji nisu kompatibilni s EndoREZ cementom za punjenje kanala: EndoGel*, EndoSequence*, Glyde*, ProLube*, RC-Prep* i SlickGel ES*.


* Registrirana robna marka kompanije koja nije Ultradent.