Ultra-Blend™ plus

Podloga

Ultra-Blend plus podloga je rendgenski vidljiv materijal koji se aktivira svjetlom i sadrži kalcijev hidroksid u bazi od uretan dimetakrilata (UDMA). Savršen je za prekrivanje pulpe i ne resorbira se. Ultra-Blend plus podloga ima veliki udio punila radi minimalnog skupljanja.

 • Bioaktivno1 podloga i materijal za prekrivanje pulpe
 • Superiorno otpuštanje kalcija2
 • Polimerizira se svjetlom
 • Kontrolirana, precizna aplikacija iz šprice
 • Nije potrebno miješanje
 • Ne resorbira se
 • Rendgenski vidljiva
 • Visoki udio punila
 • Koristite za prekrivanje MTAFlow u svrhu prekrivanja pulpe prije restauracije

 1. Pameijer CH, Stanley HR, Norval G. Pulp capping with a new adhesive light cured calcium hydroxide formula [AADR abstract 757]. J Dent Res. 1998;77(suppl 1):200.
 2. Podaci u evidenciji.